TILBUD HOS DRAMMEN FYSIOTERAPI

HJERTETRENING

Hjerterehabilitering (fase 2b), er et allsidig program som er laget for å hjelpe deg til å gjenvinne en bedre helse, enten du har hatt et hjerteinfarkt, gjennomgått hjertekirurgi eller har andre hjertesykdommer.

Hjerterehabilitering deles vanligvis inn i tre faser fra inntruffet hjertehendelse. Den første er rehabilitering på sykehus, via fase II a: 2-8 uker etter med hjerteskole og begynnende trening.

Hos oss tilbyr vi «Fase 2b-trening» fra 4 uker etter inntruffet hjertehendelse.
Det antas at opptrening «Fase 2a» er gjennomført på sykehus eller rehabiliteringsinstitusjon.

Hensikten med treningen er å opprettholde eller øke funksjonsevnen og forhindre forverring av sykdom. Treningen gjennomføres etter
Ullevålsmodellen, som er en etablert opptreningsmodell innen hjerterehabilitering i Norge.

Inntak av nye deltagere skjer fortløpende slik at gruppene går kontinuerlig. Påmelding på mail til: silje@drammenfysioterapi.no

For ytterlig informasjon, se vedlagte link:

/Portals/9/Users/032/32/32/HJERTETRENING SILJE 05.09.17.pdf?ver=2017-09-12-115730-723

I samarbeid med:

 

Drammen Fysioterapi AS og Activ Helse sin samarbeidspartner:

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                    

                                                    

 

Drammen Fysioterapi, Vårveien 25, 3024 Drammen  -  Telefon +47 32 83 34 14  -  Epost: mail@drammenfysioterapi.no

Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview