ViewDetail

Zahra Jahanfarah Shirazi, fysioterapeut.

Zahra Jahanfarah Shirazi, fysioterapeut.

Thursday, June 18, 2015 by Web-redaktør Fysioterapeut

Utdannet fysioterapeut fra høyskolen i Oslo 1994. Turnusår: ved Martina Hansen sykehuset. Jobber privat uten tilskudd

Jeg har jobbet i kommune, sykehus og i private klinikker i mange år. 

Som almenpraktiserende fysioterapeut behandler jeg akutt og kroniske skader, belastningslidelser i muskel og skjelettsystem. 

Jeg er spesielt opptatt av belastningslidelser, stressrelaterte plager, hodepine og muskel/skjelett lidelser. 


Tel. 97189126

E-post. zahrashirz@gmail.com


< Back
Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview